3181 Karancsalja, Rákóczi út 94. Tel/fax: 06-32-445-388 Mobil: 06-30-749-19-90 Email:

Áraink

Szakterületre és a szöveg nehézségére való tekintet nélkül leütésenként (írásjel, ill. betű és szóköz) magyarról angol, német, orosz és ukrán nyelvre és ezekről a nyelvekről magyarra egyaránt 2,00 Ft (azaz kettő forint) + ÁFA összegű fordítási díjat számítunk fel.

A díjszámítás alapját a fordítás terjedelme képezi. Hiteles fordítás esetén 25% hitelesítési díjat számítunk fel.

Egységesen rendszeresített egy oldalas okiratok, mint pl. iskolai bizonyítványok, egyetemi/főiskolai diplomák, erkölcsi bizonyítványok, jogosítványok, anyakönyvi kivonatok fordítása esetén 5.000,00 Ft (azaz Ötezer forint) + ÁFA fordítási és hitelesítési díjat számítunk fel.

A fordítandó szöveg alapján szívesen küldünk árajánlatot!
A számla végösszege +/- 10%-ban térhet el az árajánlatban meghatározott számlaösszegtől.

A vállalási minimális díj: 3.500,00 Ft (azaz Háromezerötszáz forint) + ÁFA.

Soronkívüli megrendelés esetén 25% sürgősségi felárat számítunk fel.

Idegen nyelvről idegen nyelvre történő fordítás esetén a fordítási díj megállapodás tárgyát képezi.